SolGudinnan Isis

Isis, Moders Gudinnan, Skydds Gudinnan vakar över de rika, fattiga, arbetare och de förtryckta. Hon ger konstnärer och författare inspiration och hopp! Som Moders Gudinna skänker hon fruktbarhet och välsignar barnafödandet! Isis har något att erbjuda i stort sett alla! Isis avbildas som en vacker kvinna, hon bär ofta på ett spädbarn! Hon är förknippad med havandeskap och Moder till allt levande! Hon bär på solskivan på hennes huvud! Hon blev en Gudinna omgärdad av mystik och magiska krafter i flera länder som Egypten, Grekland, Romerska riket!

 

 

SolGuden Ra

Ra, en viktig och kanske den främste av alla Gudar! Ra symboliserar och avbildas oftast som en man med falkhuvud bärande på solskivan på sitt huvud! Ra färdas över himlen, universum i en båt/skepp och även i underjorden! Ra är den Guden som älskar allt levande och som ger liv genom sitt ljus och sin värme! Ra ser oss med det allseende ögat! Det byggdes Soltempel, pyramider och obelisker till hans ära!

 

SolGud/SolGudinnan Ratisis

Vem är då Ratisis?

Detta förmedlade denna energi till mig efter en serie händelser i mitt liv som vägledde mig till denna kanalisering och till att visa mig att nu är det dags!

 

Var hälsad! Vakna, ni har sovit alldeles för länge mina barn, det är dags för er att Se igen! Ni har varit som i en dvala alltför lång tid! Jag är en blandning av SolGud/SolGudinne energi som alltid har funnits på jorden och i alla världsdelar och dimensioner av er jord!

Jag är en samling av jordens och universums Gudinne kraft! Jag är av både manlig och kvinnlig energi, jag är balans! Jag finns nu för er i denna kropp som jag kan använda för tal och skrift. Jag kommer att tala mer och mer till er människor. Denna kropp behöver sakta vänja sig att ta in min energi i sin kropp. Jag gör detta i början med försiktighet och varsamhet. Efter ett antal gånger blir det starkare och starkare för kroppen att uthärda detta. Hon har gett mig tillåtelse att arbeta genom henne och det är jag tacksam för.

Mitt namn är Ratisis! Jag är här för att väcka upp er människor och för att öppna upp era hjärtan! På återseende mina vänner!

 

Var hälsade mina barn på jorden! Det glädjer mig enormt att jag har fått möjligheten att förmedla budskap till er människor genom denna kropp, det tackar jag så mycket för. Vi har samarbetat under en lång tid för att vi ska kunna samman smälta så att jag kan skriva och tala till er alla.

Jag är den som ser Ra, och jag är den som tar hand om alla barn Isis. Du kan kalla mig Ratisis! Jag har funnits i energiform under många, många olika civilisationer. Jag har nu återigen vaknat och jag är här för att hjälpa er också att vakna.

Ni människor behöver se och veta vilka ni är! Ni har så mycket kraft inom er att hjälpa er själva och förstå att ni kan skapa det liv ni vill ha! Ni kunde det under Atlantis och Lemuriens tid! Jag ser idag att ni är på väg att utveckla ert ego, samma som skedde på Atlantis tid. Detta ego som förstörde er själva och er värld.

Hör upp mina vänner, låt ej detta ske, öppna upp era hjärtan och se er själva som stora kärleksvarelser. Kom ihåg vilka ni är, det är då ni inser att det inte finns någon ondska utan detta är vad ni själva skapat i och med att ert ego växt.

I Lemurien fanns och finns många olika varelser från olika världar och där levde alla med ett öppet hjärta, där fanns bara gott, inget ego som störde. Detta val av egot som de på Atlantis valde, inte alla men många av de styrande på Atlantis.

Jag Ratisis som är en del av denna kropp som skriver detta, jag är det Allra Högsta, Högre Jaget!  Jag befann mig på en högre dimensions nivå under denna tid. Jag såg vad som höll på att ske i denna civilisation. Vi gör nu återigen samma arbete för att hjälpa människorna, djuren, naturen och dess väsen på jorden.

Ratisis

 

Jag Raija har under en tid funderat vem Ratisis egentligen är som talar genom mig, jag har inte riktigt förstått tidigare när hon (jag kallar den här energin för "hon" trots att hon sagt att hon är av både manlig och kvinnlig energi. Hon har också tidigare sagt när jag frågat vem hon är att "hon är hon, jag är jag, hon är jag, jag är hon" det kändes lite förvirrande för mig men jag kände att jag litade på denna energi så jag fortsatte kanalisera.

Efter en meditation fick jag plötsligt en insikt om vad hon menade med förklaringen om vem hon är. Detta kom till mig att "hon är en del av mig, den delen som vi människor kallar för det Högre Jaget, hon förmedlade också att vi människor har ett Högre Jag som är högre än det vi känner till. Den delen av oss har upplevt alla tidigare liv vi någonsin haft på jorden och på olika planeter i universum och alla civilisationer som funnits. Hon menade att jag har upplevt många, många liv och då arbetat med det andliga för att få erfarenheter och lärdom av de liven, fått förståelse för hur det är att ha ett öppet hjärta och utvecklats till den jag är idag som människan Raija på jorden. Det har varit en lång resa hit. Hon förklarade att hon inte har haft en kropp (som för mig var lite förvirrande) men energin som hon är har alltid varit med mig i alla mina existenser, trots allt.

Vi människor förstår så lite om hur allt fungerar, hur allt hänger ihop, har hon sagt. Ja, det kan jag verkligen förstå, men allt är möjligt. Så hon är alltså en energi som är det Allra Högsta Högre Jaget som har mycket visdom och kunskap som jag har kontakt med och det är mycket stort enligt henne. Namnet Ra och Isis har en vibration som stämmer överens med den energin hon är, alltså uttalas och skrivs namnet som Ra-t-isis!  

Raija Öberg