Här visar jag lite olika halvädelstenar. Jag är mycket intresserad av stenar och kristaller, brukar använda dessa som kraftföremål i olika situationer i livet. Beskriver namn  och lite kort om stenarnas betydelse.

Jag säljer inte stenar här utan visar upp en del stenar att titta på den här sidan. Jag rekomenderar att söka på internet betydelsen av de stenar jag inte har här....Lycka till med ert samarbete med stenarna ni dras till....

 Kontakt uppgifter under Länken Kontaktsida!

  

Nr. 1. Fluorit, lila
Stimulerar din intuition och hjälper dig att ge efter för att du skall kunna bli mottaglig för helande.
Nyckelord: Intuition   

Nr. 2.
Bergkristall
Skapar en energi och öppnar upp för det goda och positiva i tillvaron. Skapar balans mellan yin och yang. Ger klarhet och insikt.
Nyckelord: Insikt   

Nr. 3.
Rosa Opal
Självkänsla. Genom etablering av ditt kärleksförhållande till dig själv lär du dig att förbli dina ideal trogen. Din toleransnivå höjs.
Nyckelord: Kärlek 
   
Nr. 4.Fluorit, lila, grön, blå skiftningar
Samma egenskaper som lila fluorit och ger även ro och överblick. Hjälper dig att förmedla ditt budskap på ett klart, direkt och kärvänligt sätt. Psykisk och känslomässig integration.
Nyckelord: Intuition, Känslomässig samling, Kommunikation  

Nr. 5. Karneol
Stärker familjesammanhållningen och skyddar mot olyckor. Ger uthållighet, entuiasm, glädje över det som existerar samt förmåga att komma bort från självförnekande. Även fruktbarhet.
Nyckelord: Sammanhållning  

Nr. 6. Blå Bandagat
Stärker ditt egenvärde. Lugnar, renar, ger trygghet och förmåga till överblick. Den hjälper dig att urskilja det väsentliga från det oväsentliga.
Nyckelord: Egenvärde, envishet, trygghet  Nr. 7. Tigeröga
Ger skarpsinne, överblick och en klar tankegång. Får fram sanningenoch hjälper dig att inse och förstå dina egna fel.
Nyckelord: Skarpsinne och överblick  

Nr. 8. Oxöga
Skapar jordförbindelse, lugnar och ger trygghet. Skärper förmågan att fokusera och precisera önsknigar och mål. Nyckelord: Trygghet 

Nr. 9. Falköga
Överblick, iaktagelseförmåga, klar tankegång. Kan ge ökad intelligens, integration av hjärnhalvorna. Bearbeta ångest och förvirring.
Nyckelord: Överblick  

Nr. 10: Ökenros, Sandros
Motiverar dig att söka de rätta svaren. Sök och du skall finna.
Nyckelord: Önskesten  

Nr. 11. Gul Kalcit, Blå Kalcit
Gul Kalcit frammanar vår glädjeenergi, tar fram barnet i dig, spontanitet, självsäkerhet, överflöd.
Nyckelord: Lek och spontanitet 


Blå Kalcit verkar avkylande, förlösande. Arbetar för att man skall slippa ifrån inre motstridande känslor.
Nyckelord: Lugn och öppning  

Nr. 12. Rosenkvarts
En sten som lär oss att förlåta. Stärker kärlekskraften i ditt liv och befrämjar harmoni och balans.
Nyckelord: Förlåtelse  

Nr. 13. Angelit
Tar udden av sarkasm och orättvis kritik, övervinner fördomar och intolerans av alla de slag. Man kan få kontakt med sin skyddsängel när man ber om vägledning.
Nyckelord: Jag förvandlar ilska till kärlek

Nr.14. Förstenat trä
Ro, styrka och grundning. Ger förnyat hopp och tro samt är välägnad den som inte fruktar sanningen.
Nyckelord: Att finna egen kraft  

Nr.15. Jet (Gagat)
Att våga bygga upp ett förtroende och eliminera rädslan för förlust. Förmågan att bemästra Kundalinienergin.
Nyckelord: Kundalinienergi 

Nr. 16. Sodalit
En igångsättande sten som hjälper dig att överskrida gränser och skaka av dig fruktan och skuldkänslor.
Nyckelord: Gränsöverskridande  

Nr. 17. Malakit
Löser upp instängda känslor och spänningar. Öppnar för längtan och glädje. Ger förnyad energi.
Nyckelord: Längtan 

Nr. 18. Röd Jaspis, (moder jords blod)
Jordande. Lägg under kudden för en andlig dimension åt passionen inom förhållanden. Hjälper djurmödrar att ta till sig sina kullar. Isis makt, Isis ord, Isis blod, skänk mig fruktbarhet/ styrka.
Nyckelord: Jag sträcker mig efter livets upplevelser
 

Nr. 19. Grön Jaspis
drar tur ovh nya möjligheter till ditt liv.Frigör trassliga känslor och får slut på perioder av andlig eller personlig stagnation.
Nyckelord: Jag erkänner mina känslor  

Nr. 20. Månsten
Befrämjar spirituell kontakt. Klargör våra mål och att välja rätt. Ser till att vi närmar oss tingen i rätt ordning.
Nyckelord: Harmoni  

Nr.21. Onyx
Befrämjar objektiv handling, ger bättre kontroll över känslor och passioner samt skapar andlig inspiration. Beskydd.
Nyckelord: Kontroll  

Nr. 22. Botswana Agat
Bra hjälp i samband med omvandling av ett häftigt temparament till ett lugnare väsen. Stenen ger oss oväntad gläje och är en riktig lyckosten.
Nyckelord: Egenvärde  

Nr. 23. Unakit
En hjärtesten som skapar trygghet. Lär oss ta ansvar, sätta gränser på ett kärvänligt sätt. Hanterar besvikelser som ett slags lärdomar.
Nyckelord: Ansvarsfullhet  

Nr. 24. Rosenkvarts (råsten)
En av de bästa kristallerna för healing. Lindrar smärta, spänning, läker sår, både fysiska och känslomässiga som sorg, stress, rädsla, ilska. Drar till sig kärlek. Bär den i en liten påse runt halsen.
Nyckelord: jag ska vara snäll mot mig själv   

Nr. 25 Gul Kalcit /råsten)
Smälter bort kyla och avståndstagande mellan familjemedlemmar och vänner. Stärker självkänslan och att acceptera din kropp som den är.
Nyckelord. Jag är glad att jag lever här och nu 

Nr. 26. Snöflingeobsidian
Hjälper oss att integrera och förstå det psykiska och spirituella i vårt liv. En beskyddande sten för den mycket sensitiva.
Nyckelord: Mikrokosmos/makrokosmos

Nr. 27. Naturlig Citrin
Verkar avstressande, ökar förmågan att vara realistisk. Bra sten i samband ned examen eller andra glada begivenheter. Ger oss möjlighet att skapa kontakt med vår inre styrka och tillfredsställelse, självgörtroende. Nyckelord: Examen  

Nr. 28. Hematit
Förmedlar uthållighet och självkontroll. Skyddar och hjälper mot svårläkta sår. Ger handlingskraft och styrka.
Nyckelord: Uthållighet  

Nr. 29. Leopardfläckig Jaspis
En sten som uppskattas av schamaner, magiker, helare p.gr.av kopplingen till leoparder, pantrar, jaguarer. Återupplivar kärlek, tillgivenhet i ett förhållande som blivit spänt av bekymmer som hemförhållanden, jobb, ekonomi. Håll i en leopardjaspis omdu inte vill bli upptäckt när det är risk för fara eller konfrontation. Stenen för in det vi verkligen behöver i våra liv, vilket inte alltid är det vi tror oss behöva.
Nyckeord: Med tankens kraft kan jag färdas vart som helst  

Nr. 30. Obsidian (svart)
Rensar ut giftämnen. Stenen skapar kontakt med det som är meningen med vårt liv. Hjälper oss att sätta upp de rätta målen och samt att nå dem.
Nyckelord: Avgiftning

Nr. 31. Labradorit
Healar på hålet i solar plexus. Uppfyller dig med eterisk energi och skapar nya resurser. Verkar skyddande.
Nyckelord: Resursgivare  

Nr. 32. Howlit (hänge)
Kreativitetssten som har en igångsättande och inspirerande verkan. Förstärker den energi som redan är dominerande.
Nyckelord: Kreativitet och handlag  

Nr. 33. Rosenkvarts (hänge, i form av en Ängel) 
En skydds Ängel. Ger oss kärlek, förlåtelse. Drar till oss och stärker kärleken till oss själva och andra.
Nyckelord: Vara snäll mot sig själv, förlåtelse, beskydd, kärlek   

Nr. 34. Apachetår (hänge)
Visa att man genom mörkret kan skåda ljuset. Förlöser gamla sorger, ger förlåtelse. Bra integrations-,koncentrations-, kanaliseringssten.
Nyckelord: Hopp, från mörker till ljus

Nr. 35. Grön Jade, Bergkristallhjärtan (hänge)
Jade lockar fram inneboende healing-förmågor. Jade kallas också för trädgårdsmästarens kristall, säker ställer en sund tillväxt och ett längre liv.
Nyckelord. Nytt liv flödar inuti mig 
  
Bergkristallen förvandlar negativt till positva tankar och all stagnation till kreativa lösningar.
Nyckelord: Varje dag är en ny början  

Nr. 36 Sodalit (spets, hänge)
Främjar lugn avslappning och meditation om du lever ett mycket aktivt eller stressigt liv. Används också i ritualer och kraftladdningar/igångsättande för att välkomna åren vi har framför oss.
Nyckelord: Jag har mina bästa år framför mig 

Nr. 37. Pyrit
Bra vid nervösa besvär. Ger oss stabilitet och löser upp fysiska/psykiska blockeringar. Får oss att sluta med vårt självförtryck.
Nyckelord: Upphävningar av blockeringar

Nr. 38. Heliotrop (blodsten)
Den har blodstillande egenskaper. Stimulerar den uppstigande energin. Påverkar vår förmåga att känna oss förtjänta av livets rikedomar. Bra mot depressioner.
Nyckelord: Antidepresiv  

Nr. 39. Krysokolla
En mycket dyr sten. En kärlekssten och en symbol för skönhet, kärlek, balans. Stärker intuitionen och ger stöd i den andliga utvecklingen. Bra vid meditation och visualiseringar.
Nyckelord: Kärlekssten  

Nr. 40. Granat
Ökar vår produktivitet, kreativitet, viljekraft, styrka, stolthet, framgång. Lär oss den positiva betydelsen av makt. För att ta emot något nytt måste jag först skaka av mig det gamla.
Nyckelord: Död och återfödelse