Kanaliseringar

Kanalisering inför Solrosens Cirkel gruppen 7 September 2017

 Var hälsade mina vänner! Jag är Ratisis som kommer till er för att förmedla lite budskap och vägledning! Det sker väldigt mycket på er jord idag precis som det gjort under mycket, mycket lång tid.

Ra,s energi är väldigt stark just nu på er jord. Ra...det allseende ögat, den energin vill hjälpa er att öppna era egna tredje öga för att se allt som finns bortom, för att se det som ni har ansett vara osynligt tidigare. Detta arbete pågår med er som är...så att säga...ett ögonblick...Hmm, jag väntade in lite information för att se hur långt jag kan gå, hur långt jag kan tala till er om saker o ting som finns bortom era illusioner.

Som jag berättade att Ra,s energi finns hos er just nu som vill hjälpa er att öppna upp er för att ni ska se allt som finns runt ikring er. Ni ska kunna få se det som finns bortom. Detta är ett mycket stort arbete som vi gör många av oss. Vi är mycket stolta över att ni som befinner er här ikväll också arbetar med detta. Det kommer att ske mycket med er, med er energi. Er syn kommer att förbättras, ni kommer att se mer än vad ni gör idag och detta handlar också mycket om att ni ser och förstår vad det är som sker på er jord idag.

Isis energi finns också mycket stark hos er. Detta är den energi son är den moderliga energin som vill hjälpa er att ta hand om er själva, att ta hand om det som finns runt omkring er och att ta hand om ert hem Moder Jord som finns här och nu. Det kommer att ske stora omvälvningar på Moder Jord och den som vill och den som är redo följer med i detta. Ni som sitter här ikväll har valt det på ett plan, ni har valt att vara med på den här resan som pågår just nu.

Framtiden kommer att vara så att era chakran, så att säga, inte kommer att finnas kvar längre för ni kommer inte att behöva det längre. Chakrorna samlas i mitten framför och i ert hjärta och detta är ett enda stort guldgult chakra, som vi kan kalla det för. Då är ni i Ljuset, ni är Ljuset. Detta är mycket viktigt att ni förstår vad det är som sker med era chakror också. Detta är långt i framtiden, ni kommer att vara ett Ljus, ni kommer att ha all den visdom, och all den kunskap som ni behöver. Ni kommer inte behöva ha kontakt, så att säga, med dom i andevärlden för ni finns där redan och ni vet redan. Ni behöver ej längre ha bekräftelse från olika håll. Men detta är som jag sa mycket långt fram i tiden.

Detta fick jag tillstånd att prata om. Många kanske inte förstår den här utvecklingen som pågår just nu och det är så det är. Men ni som är beredda på det här och ni som förstår att något måste ske på jorden följer den här vägen.

Så ha tillit inför framtiden och ha tillit till det som sker med er, ni kommer att se och ni kommer att förstå så mycket mer än vad ni gör idag. Ni kommer att bli mer och mer subtilare i era kroppar genom att chakrorna inte längre behövs på det sättet som det behövs idag. Detta är bara början, ni är alldeles i början av den här resan men ändock är ni där, ni är förberedda för att kunna gå den här vägen.

Det var lite av detta jag ville säga till er idag så fortsätt med ert arbete med att hjälpa Moder Jord och de väsen som finns runt ikring er. Just i detta nu så har ni en Mästare som står bakom er och hjälper er med ert arbete, så ta tacksamt emot den hjälpen och var tacksamma för livet som den är just nu för ni vet ju att ni kan skapa era liv som jag har ofta pratat med er om.

På återseende mina vänner! Tack!

 

 Kanalisering 8 augusti 2017

Var hälsade mina kära vänner på jorden! Jag är Moiria, jag befinner mig vid Arkturierna! Jag kommer för att berätta för er lite grann om vad som sker med er och vad som sker i universum just nu! Det är återigen ett energi påslag som pågår just nu. Det har öppnats en port och det har blivit skapat så för att ni människor ska kunna få ta del av den energin som kommer ner på jorden just nu.

Det kan kännas för en del av er mycket jobbigt och tröttheten slår in och kroppen gör ont men detta går över. Det är så att planeterna lägger sig i positioner just nu i universum för att kunna ge er den energin som ni människor behöver för att utvecklas och för att förstå vilka ni är. Det är något stort som sker just nu och ni känner det.

Ta till er av den energin som kommer och känn hur ni förändras i kroppen. Era chakror förändras, det pågår framförallt i solar plexus och även i tredje ögat som öppnar sig mer och mer. En del av er kan känna en smärta eller ett tryck över dessa områden. Låt detta ske, det är inget som är negativt eller farligt för er utan tvärtom, det här handlar om en utveckling för er för att förstå vilka ni är och vad ni kan åstadkomma. Ni har så mycket förmågor som ni kan använda er av men tyärr så stoppar ni ner dom i ett lite fack någonstans inom er och använder er inte av den.

Ni har stora drömmar men ni sätter hinder för er själva för att nå dessa drömmar. Gör någonting av detta, den här energin som kommer nu hjälper er att bli mer bestämda, bestäm er att göra det ni vill göra. Bestäm er och se till att ni får det ni vill ha. Bestäm er för att ni vill följa ert eget hjärtas röst, era drömmar. Använd er av denna energi och bli skapare av det ni vill för ni kan skapa själva allt som ni behöver men tyvärr så tvivlar ni. Släpp dessa tvivel och rädslor som ni har inom er, släpp allt detta, ni behöver dom inte längre.

Den här energin  som kommer hjälper er att släppa taget om dessa känslor. Gör vad ni vill, se till att ni gör det, bestäm er för vad ni vill göra och börja skapa, skapa genom att kanske måla en tavla, rita, teckna, skriva, gör någonting, gör det ni vill. Detta är vad jag vill förmedla till er, ni har den skapelse kraften att verkligen göra dessa saker.

Det kommer att bli mer och mer utav det här energi påslaget för er människor för att utvecklas. En del av er kanske inte känner av någonting och det är så det är men ni som känner att det händer någonting med er, med era kroppar, med era tankar och det öppnas upp mer och mer för er, så följ då detta flöde.

Vi som befinner oss vid vår del av Arkturierna hjälper till med detta, vi är också skapare av denna energi som finns just nu. Det kommer från universum och mycket av den här portal öppningen kommer från Sirius hållet. Använd er nu av den här kraften som kommer isället för att bli rädda eller tvivla på vad det är som händer, så släpp alla rädslor, släpp alla tvivel. Gör någonting åt er situation, var inte rädda. Ni vet att ni har den här kraften att skapa det ni vill.

Jag avslutar för den här stunden, jag ville bara komma igenom och säga till er att tro på er själva, tro på den kraften ni har, tro på att ni kan och visa det, stoppa inte undan den förmågan. Den kraften är meningen att ni ska visa för varandra och andra människor, visa den, jag vet att ni kan och ni vet själva att ni kan.

Jag är Moiria från Arkturierna. Moiria...namnet och denna energi är förknippad med Maria...Maria Magdalena...Vi är alla Ett!

 

Kanalisering från det Allra Högsta Högre Jaget! 28 Juni 2017

Var hälsade mina vänner på jorden! Jag ser er, jag och många med mig ser er strävan att få leva ett kärleksfullt och harmoniskt liv och leverne här och nu i era kroppar och på er Moder Jord!

Ni människor har alla ett Högre jag, ett av det Allra Högsta Högre Jaget som är det väsen av ljus som alltid är och har följt era liv från olika planeter och civilisationer och varande! Alla av er kan få kontakt med detta väsen som är...Du...i det allra högsta exisentiella varandet, det...Du...som är ljuset och evigheten!

Det sker stora förändringar med er och med Moder Jord! Detta har pågått under mycket lång tid! Upplysningens tid är här! Ni känner hur ni har förändrats inom er, era tankar, värderingar, era kroppar känns annorlunda på olika sätt, er känslighet för ert varande just nu känns annorlunda. Detta är mycket bra för då har ni blivit medveten om medvetenheten som jag talat om tidigare. Detta är en del av upplysningen mina vänner.

Ni har alla ett val om ni vill följa denna upplysningens väg, det kanske inte är så lätt och enkelt för er men ju mer ni följer ert hjärta desto lättare blir det för er att stå på egna ben...som ni brukar säga det...släpp smärta och beroendekänsla från det förflutna och tidigare liv. Använd de erfarenheterna till att växa och känna att ni är så mycket mer och större väsen än det som hänt er tidigare för ni är ljuset, ni är kärlek, ni är alla här för att växa andligt och personligt ni som befinner er på Moder Jord just nu.

Värna om er själva och andra, värna om naturen och dess väsen. Gör helande energiarbeten med och för jordens alla innevånare. Detta kommer att gagna er alla för ju fler som är medvetna om detta healingarbete som är nödvändigt för er existens på jorden desto snabbare höjs ni människor och Moder Jord i frekvens till ett kärleksfullt varande på jorden så vad väljer Du?!

Detta är mycket viktigt för mänskligheten! På återseende mina vänner!

Ratisis

 

Kanalisering, meditations kvällen 6 Juni 2017

Var hälsade jordbor! Jag är Moiria från Arkturierna! Fortsätt gärna att jobba ett litet tag till med det ni gör just nu! Jag kommer till er för att tala till er en liten kort stund.

Vi är mycket tacksamma att få samarbeta med er för att hjälpa Moder Jord på bästa sätt. Det är ett stort arbete ni utför och detta arbete kan ni nu göra på grund av att ni höjt er medvetenhet om vad det är som behöver göras. Ni har höjt er frekvens i era kroppar och ni vet och förstår nu att det behövs ett stort arbete för att hjälpa Moder Jord precis som vi från Arkturerierna gör.

Ni har en medveten medvetandehöjning som har skett hos er. Ni känner säkert till att ni på något sätt har förändrats och detta kan kännas konstigt för er men ni ska veta att ni är på väg och höjer er frekvens, det är det som är upplysning.

Ni har i denna gruppen jobbat väldigt mycket med er. Vi har följt er på er väg och vi kommer att följa er på den här vägen ni tagit. Vi är mycket tacksamma för alla grupper av människor som jobbar med det ni gör just nu. Det som sker nu är att ni jobbar från 4:de och 5:te nivån just nu. Raija, (Ra-Moiria) som jag talar igenom till er är en av dom som har höjt sin medvetenhet på ett högre plan.

Ni kan nu när ni vill släppa den 3:dje nivåns densitet och höja er mer och högre, ni klättrar, till exempel, symboliskt sett på en stege. Ni människor har en fri vilja och den som har den här viljan att utvecklas klättrar på den här stegen högre och högre upp och det är detta ni gör just nu. Ni är medvetna om att ni är Alla Ett. Ni är ej längre bara individer som är åtskilda utan ni vet att ni tillhör Allt. Ni tillhör Moder Jord och ni kan känna Moder Jords puls.

Vi kommer att följa er och samarbeta med er på många fler och olika sätt i framtiden. Om ni har den viljan att hjälpa Moder Jord och er själva så följer ni oss och vi kommer att följa er på er väg. Naturen är mycket viktig för er, Moder Jord är mycket viktig för er människor. Det är här ni bor, det är här ni lever just nu, ni är Ett med jorden. Jorden höjer sin frekvens högre och högre och det är detta vi hjälper till med.

Så fortsätt ert arbete och fortsätt följa era hjärtan. Vi finns här för er. Vi ses återigen. Jag tackar för mig för den här gången. Farväl för stunden.

Moiria från Arkturerierna

 

Dagen efter meditationen i vår grupp som arbetar med Moder Jord! Kanaliserat av Christine 24 maj 2017

Jag Sananda är hos dig just nu! Vi jublar över hur er grupp har utvecklat sig och vi tackar för det stora arbete som ni gör! Vi kommer att följa er i kärlek!

Sananda

Dagen efter meditationen kom också Ratisis kanaliserat av mig Raija

Jag hälsar dig Raija och alla ni andra som arbetar med Moder Jord! Ni är en mycket kärleksfull grupp som tar detta arbete på allvar. Jag har följt er i denna grupp under lång tid och jag har sett hur ni har utvecklats och förändrats vilket är stort. Ni har förändrat er medvetenhet om alltet, ni har förändrat er energifrekvens och är nu redo för att dra ert strå till stacken för att hjälpa Moder Jord och dess människor och naturväsen vilket inkluderar allt levande på er jord!

Jag följer er i ert arbete precis som många Mästare från det universella varandet! Ni är så viktiga för detta arbete, många av oss har väntat under en lång tid för att få er människor att vakna!

Ni har lyssnat på er inre röst och öppnat era hjärtan för det som behöver göras. Följ detta flöde och vet att det ni nu gör kommer att öppna upp fler och fler av er människor.

Jag är så stolt över er och älskar er i evigheten. Jag säger på återseende mina kära vänner. Fler Mästare vill och kommer att kontakta er i framtiden.

Ratisis

 

 Maj 2017

Till meditations gruppen - en kanalisering

Var hälsade kära jordbor! Fortsätt med det ni arbetar med medans jag talar till er. Jag är Moiria, jag kommer från en plats där vi kallas oss för Arkturierna. Vi är många Mästare härifrån som försöker hjälpa er människor att rädda er själva, rädda er jord. Det är mycket viktigt att ni får den här hjälpen just nu.

Jag kommer med kärlek och budskap till er. Vi arbetar mycket hårt för att hjälpa er på många olika sätt. Många kanaliseringar kommer ni att få höra om som kommer att hjälpa er och stötta er på er väg här på jorden.

Det har pågått under en tid nu ett mycket starkt energipåslag över er människor och på er jord. Detta har många av er känt av på olika sätt. Detta är för att hjälpa er och få den energi ni behöver för att ni ska kunna hjälpa er själva och Moder Jord. Det kan kännas mycket jobbigt för några av er men kom ihåg att det här är väldigt viktigt att ni tar till er av den här energin som kommer ner nu.

Det här handlar om att ni får en mycket högre frekvens energi i era kroppar. Det förändras ända in på cellnivå och DNA nivå så förändras ni människor, er medvetenhet ökar mer och mer.

Naturligtvis finns det många som inte tar till sig av detta och det är så det är med er människor. Ni har en egen vilja och vi kan inte tvinga er till något. Ni är på olika nivåer.

Jobba tillsammans så som ni gör just nu i den här gruppen, jobba tillsammans med att hjälpa Moder Jord för då kommer ni att hjälpa er själva också.

Det finns många Mästare som är här nu för att hjälpa er på bästa sätt. Vi befinner oss väldigt nära er på jorden från vår del av universum. Vi befinner oss i en helt annan galax precis som ni befinner er i er galax som ni kallar Vintergatan. Ni har många galaxer intill er galax.

Atbeta hårt med att hjälpa Moder Jord, hon törstar efter hjälp. Hon behöver all den energi som ni ska ge genom att tillsammans meditera och tillsammans arbeta för detta.

Använd gärna av denna stav som ni har fått till er tidigare, den här staven består av Moder Jords energi, Moder Jords gåvor så därför passar den väldigt bra för er att använda er av för att hjälpa Moder Jord. Detta är ett kärleks arbete från er del. Det behövs idag.

Det kommer att ske mer och mer av sådan här energipåslag till er människor. Ni som känner av detta, ta emot den energin som kommer för ni kommer att byta frekvens och då kommer ni att veta mer och vara mer medvetna om vad det är ni behöver göra för att hjälpa till, för att dra ert strå till stacken, precis som vi gör för att hjälpa er.

Så fortsätt ert fina arbete tillsammans. Var i naturen så mycket som ni bara kan för att hjälpa till. Tänk på alla naturens väsen som finns runt omkring er. Dessa väsen behöver också hjälp från er. Kom ihåg att ni alla är som en länk i varandra.

Jag Moiria och Många av oss Mästare kommer närmare och närmare er och fler av oss vill gärna komma och tala genom er om ni bara tillåter det. Det finns så mycket kär-lek er emellan,  många har glömt vad den här kär-leken är för något. Det är en mycket kär-lek för er. Så öppna era hjärtan och fortsätt att arbeta med det här. Jag återkommer till er sedan vid fler tillfällen för att tala till er.

Moiria från Det Arkturianska Rådet

 

Mars 2017

Jag hälsar er jordbor! Jag har nu fått tillåtelse att tala till er genom denna människa som jag vill kalla för Ramoiria. Mitt namn är Moiria. Mitt namn betyder "den väntade"!

Jag kommer till er för att tala om upplysningen, frekvenshöjningen som sker på jorden just nu. Det sker stora saker i och omkring er plats på jorden och i universum.

Jag är från det Arkturianska Rådet som är nära er människor för ni behöver hjälp med er utveckling just nu. Ni öppnar upp er mer och mer för det som sker. En del av er förstår inte vad som håller på att ske, det är bland annat därför vi vill hjälpa er att förstå dessa energipåslag som nu sker.

Nu är det viktigt att ni ser vad som sker och i och med detta så kan ni göra något åt era situationer och med det menar jag ni ska följa det era hjärtan säger och gå in i den här höjningen med ett öppet medvetande om att ni behöver utveckla er framåt, ej bakåt.

Vi är här för att hjälpa er med att hela Moder Jord som ni kallar ert hem. Det kommer mycket upp till ytan nu som ni behöver bli medvetna om vad som sker på jorden.

Ert hem utnyttjas av korumperade människor som vill sko sig ekonomiskt på allt det vackra som finns på jorden. De vill utnyttja alla skatter som ni har på jorden och använda dessa till eget bruk för era "pengars" skull. Det finns inga "pengar" som kan värderas med det som finns för er att tillgå, alla gåvor och möjligheter ni har att förvalta för er människors vilja och mående.

Det har gått för långt nu med all förstörelse som era makthavare använder sig av för att styra er. MEN, det finns hopp, många av er har fått insikter och förståelse för vad som sker och många av er har öppnat era hjärtan och känner och ser att något behöver göras och det är just er människor vi är här för att stötta och hjälpa er fortsatta arbete för att vara en länk för bot och bättring för er existens. Det är på detta sätt upplysningen sprider sig.

Många av er känner en förändring inom er, livet och era värderingar förändras. Ni förändras i och med uppstigningen av ljus som sprider sig över hela er värld. Ni känner det som att ni behöver följa detta ljus som består av kärlek, medvetandehöjning om att kärleken är det som är det viktigaste som finns. Det är en mycket "kär" "lek" som pågår inom er. Många har slutat "leka" som barn, som vuxna, allt är så allvarligt och farligt på många sätt. Släpp rädslan och oron och gå ner i hjärtat och känn, upplev den "kära" "leken" till alltet. det är då ni utvecklas och stiger till oanade höjder.

Välsingnade är ni med oanade kärleksfulla krafter!

Budskap från det Arkturianska Rådet! Moiria (den väntade)

Här skriver jag ner tidigare kanaliseringar jag fått!

Kanalisering 2017

Var hälsad min vän på jorden! Ja, vi har sett dina tankar om saker och ting vad gäller universum och allas vårt samarbete! Vi på Plejaderna är mycket nära er människor och vi finns för er att hjälpa er på er väg genom era liv. Vi hjälper er att utveckla er andliga förståelse för era liv. Vi befinner oss mycket nära er för att hjälpa er att öppna upp era hjärtan för kärlek och harmoni i era liv.

Vi befinner oss några hundratals ljusår från er planet. Vi lever i en för er människor på jorden liten stjärnhop som vi kallar kärleks galaxen. Vi rör oss mellan olika planeter som vi kallar för vårt hem.

Vi har utvecklat färdmedel så vi kan röra oss fritt mellan dessa planeter. Vi har och vi besöker er på jorden ofta och mycket för att bistå er med den hjälpen som ni människor på jorden behöver.

Vi ligger närmast er på jorden på många sätt och har gjort under eoner av tider. Vi kommer att sammansmälta med er galax Vintergatan långt fram i tiden, men det går inte att genomföra än på lång tid för att ni behöver utvecklas andligt och bli mer medvetna om hur ni behöver leva med er själva, varandra och med er jord. Detta är ännu mycket långt kvar för er människor att förstå.

Universum är enormt, det finns så mycket mer än ni och era vetenskaps astronomer förstår. Det ni vet är bara en droppe i havet. Vi ger inte upp er, vi kommer att fortsätta vägleda och hjälpa er människor om ni bara vill ta emot hjälpen, vi finns nära er om ni bara vill förstå och bli medvetna om hur det kan vara att leva med ett öppet hjärta.

Skrivaren av denna kanaliseringstext är en del av oss . Många är ni som har befunnit er i olika skepnader och olika civilisationer både på jorden och i universums olika varanden. Ni kan känna det i era kroppar i era DNA:n, i era celler att det finns så mycket mer av era kroppar som sakta väcks till liv i och med att ni utvecklar er medvetenhet om Alltet! Vi är mycket nära en del av er och vi vet vilka många av er är. Vi känner igen många av er.

Vi lever i kärlek och harmoni, vi har ej några sjukdomar längre, vi lever i hundratals år i samma kropp. Vi är mycket medvetna om våra kroppar, vi är rena i i både kropp och själ.

Det är detta vi vill hjälpa er människor att förstå om era kroppar och ert leverne på jorden. Vi lever i kärlek, vi kan inte skada varandra på något sätt, vi har utvecklat en stor medkärlek till oss själva och varandra. Vi är Alla ETT!

 

Kanalisering 2012

Våra bröder och systrar, ja vi är alla förenade med varandra. tro detta, ni människor är förenade med många av oss i universum, vi har tillsammans utvecklats till dom vi är idag. En del av oss är olika till utseende och till seder och bruk. Men ändå är vi förenade i minsta beståndsdel av våra kroppar. Våra kroppar tillika er kroppar är som små universum i sig självt, det finns delar i era kroppar som ännu ej era vetenskapsmän eller läkare vet någonting om. Denna kunskap ligger latent inom er. Det är ännu ej tid för er att veta vad ni består av, ni tror att ni vet allt om era kroppar men så är inte fallet. denna kunskap kommer till er i sinom tid. Vi arbeta med en del av er människor för att få er att förstå er själva och vad som finns inom er. Ni är tyvärr inte redo för att få veta.

Det finns en sån enorm kraft hos er och denna kraft kan ni er ännu få kunskap om för den skulle missbrukas som er värld är idag. Vi väntar tålmodigt att ni ska utveckla kärlekskraften inom er innan vi lär ut vad ni egentligen är. Ni har alldeles för stort ego inom er och en del av er skulle använda kraften till att styra och ha makt över varandra och det är icke det som kraften är till för.

Trots det finns vi här för vi älskar er människor. Vi besöker er och ger en del av er information om livet och dess mening. Ni har tyvärr inte förstått vad livet är till för. Ni har, som tidigare civilisationer, använt livet till att göra varandra illa på olika sätt istället för att älska andra människor och allt som lever på er jord. Detta har skett många gånger på er planet och andra planeter att ni och andra civilisationer, på grund av brist på kärlek och empati förstört era egna planeter. Det är därför så viktigt att ni människor förstår vad livet är, livet är att leva i kärlek, att vara kärlek och glädje.

Innevånare från Galaxer utanför er Galax!

 

Kanalisering 2012

Detta är 2012 är ett viktigt år för mänskligheten på jorden. Det är detta år ni inte längre kan behålla eller hålla kvar saker från det förflutna. Karman och minnen från det förflutna behöver släppas taget om.

Det sker stora förändringar med er på jorden. Människorna förändras, det blir stora frekvenshöjningar inom er. Alla som är redo för den här förändringen kommer att överlåta sig till detta. Ni som ej är redo för detta stannar kvar i er frekvens och för er rullar allt på i samma takt som tidigare.

Ni som är redo för detta går igenom en hel del jobbiga saker med kroppen och med ert sätt att tänka på saker ni inte riktigt förstår vad det handlar om. Ni som förändras har en plan för detta. Det bestämdes för många åtskilliga liv sedan. Ni har förberetts för denna förändring under lång tid och ni har dessutom gått med på denna förändring av en ren egen vilja.

Det finns koder i ert DNA som triggats igång av denna frekvenshöjning. Dessa koder i DNA:t har alltid funnits hos er men det är först nu i denna förändringens tid som ni vaknar upp och kan ta emot av denna frekvens.

Jorden förändras också. Er Moder Jord har fått gå igenom många duster med er människor. Ni har inte tagit Moder Jord på allvar, utan ni har förstört och ni har inte lyssnat på henne. Hon har många gånger gjort er uppmärksamma på förändringens vindar men ni människor har inte lyssnat.

Det är NU det måste ske. Lyssna och känn in vad era kroppar säger er. Ni har en sån enorm kraft inom er. Denna kraft skulle ni kunna göra mycket gott med till er själva och Moder Jord.

Det sker stora omvälvningar med er i detta tidevarv. Känn och lyssna innåt och lär er förstå vad det handlar om. Lyssna på er själva och ta inte så allvarligt på vad era makthavare vill få er att göra. Dessa makthavare vill enbart styra er. De vill ha er som en "massa" som bara följer det som dom vill ha.

Så, var försiktiga ni människor. Stå upp för vad ni är. Ni behöver ej följa dessa makthavare och auktoriteter om ni inte vill det. Ni är era egna makthavare, känn era egna krafter inom er och följ det som era hjärtan säger er. Det blir stora förändringar inom politiken på jorden. Var så säkra på det.

Var starka i er själva och lyssna till vad era hjärtan säger, det är då som makthavarna ej längre kan styra er utan ni kommer att känna att ni måste säga ifrån när det inte stämmer med vad makthavarna säger att ni ska göra.

Ni blir fler och fler som kommer att säga ifrån till dessa politiker som enbart vill styra er. Det kommer att bli slut på detta och ni människor kommer att lyssna till de hjälparna på jorden som vill att alla och dp menar vi alla ska ha det bra och att alla ska kunna få säga vad dom anser om situationer i livet.

Det här är svårt för er att förstå just nu för det går inte ihop logiskt för er tycker ni men var så säkra, det kommer att bli en förändring för er och denna förändring börjar inom er. När tiden kommer så vet ni alla vad som gäller och ni kommer att förstå vad förändringen handlar om. Det är på gång så håll ut våra vänner i universum. Hjälpen kommer från universums många innevånare och planeter.

Från era vänner - Plejad innevånarna!